Türkiye Eğitim Sisteminde Ayrımcılık Raporu Açıklandı

Tarih Vakfı ve Uluslararası Azınlık Hakları Grubu (MRG) ortaklığında Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle yürütülen “Türkiye’de Eğitim Sisteminde Eşitliğin İzlenmesi” adlı proje kapsamında hazırlanan, “Türkiye Eğitim Sisteminde Renk, Etnik Köken, Dil, Din ve İnanç Temelli Ayrımcılık” raporu kamuoyuyla paylaşıldı.

Projenin alan araştırması ve izleme ağı bileşenlerinin derlediği verilere dayanılarak hazırlanan rapor, 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılında Türkiye’de resmi eğitim sisteminde renk, etnik köken, dil, din ve inanç temelli ne tür ayrımcılıkların var olduğunu ortaya koydu. Projenin sonuçlarının yakın zamanda Milli Eğitim Bakanlığı’na sunulması planlanıyor .

Raporua Tarih Vakfı web sayfasında bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Leave a comment

  • Faydalı
    0.0
  • Açıklayıcı
    0.0