Sürdürülebilir Şehirler Konferansı 10 Mart 2016’da!!

Sürdürülebilir Şehirler Konferansı 10 Mart 2016 tarihinde İstanbul’da, Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi(ÇEKAP) kapsamında düzenlenecek.

Konferans; öncelikleri belediyeleri, kamu kurumları, uluslararası ve ulusal kurumlarda çalışmalar yürüten uzmanlar, özel sektör, akademi ve medya temsilcileri ile karar vericileri bir araya getiriyor. Katılımcı ve paylaşımcı  tartışma ortamında “Sürdürülebilir Şehirleri Nasıl Kuracağız?”   sorusuna yanıt aranacak.

Oturum başlıkları: Sürdürülebilir Şehirlere bir Tehdit: İklim Değişikliği, Sürdürülebilirlik Aracı: Yönetişim & Planlama, Sürdürülebilir Yatırımların Finansmanı için Yeni Yaklaşımlar, Sürdürülebilir Şehirler için Katı Atık Yönetimi Modelleri, Sürdürülebilir Şehirler için Atıksu Yönetimi Modelleri, Sürdürülebilir Şehirlerde Ulaşım ve Hareketlilik

Büyük ilgiyle takip edilen konferansa başvurular başladı. Son başvuru tarihi 22 Şubat 2016. Konferansa katılım için başvuru adresi, ayrıntılı gündem ve oturum bilgileri internet sitesinde yer alıyor.   

ÇEKAP Nedir?

Türkiye’de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi – kısaca ÇEKAP –Ağustos 2014’te başladı. Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Programı Hibe Anlaşması çerçevesinde Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve nihai faydalanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan proje; 24 aylık bir süreci kapsıyor. ÇEKAP kapsamında Türkiye genelinde yapılacak çalışmalar ile AB Çevre Müktesebatının uyumlaştırılması ve uygulanmasının desteklenmesi; yerel düzeyde kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi yoluyla AB mevzuatının uygulanmasının hızlandırılmasıamaçlanıyor.

Katılım ücreti bulunmayan etkinlik için kontenjan sınırı mevcuttur.

Konferans hakkında ayrıntılı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Leave a comment

  • Faydalı
    0.0
  • Açıklayıcı
    0.0