Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu’ndan Sosyal Girişimcilere Destek

Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF), T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’nca yürütülen Erasmus+ Programı kapsamında ve Avrupa Komisyonu’ndan sağlanan hibeyle; Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı, Estonya Sosyal Girişimcilik Ağı (SEV) ve Social Value UK(SVUK) işbirliğiyle sosyal girişimcileri destekleyen uluslararası proje başlattı.

Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF), genç sosyal girişimcilere yönelik uluslararası bir projeye ev sahipliği yaptı. Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF), T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’nca yürütülen Erasmus+ Programı kapsamında ve Avrupa Komisyonu’ndan sağlanan hibeyle; Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı, Estonya Sosyal Girişimcilik Ağı ve Social Value UK işbirliğiyle “Know Your Impact” projesini gerçekleştiriyor. “Know Your Impact- Genç Sosyal Girişimciler için Sosyal Etki Ölçümleme Araçları” başlıklı projeyle sosyal girişimciliğin sosyal sorunlara yönelik sürdürülebilir ve güvenilir bir çözüm modeli olarak güçlendirilmesi amaçlanıyor. KUSIF Yönetici Direktörü Gonca Ongan projeyle ilgili, “İki yıl sürecek proje kapsamında, genç sosyal girişimcilere sosyal etki ölçümleme konusunda eğitimler verip, yetkinliklerini artırarak, onların gerçekleştirdikleri projelerde daha da etkili olmalarını sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF), gerçekleştirdikleri faaliyetlerden elde ettikleri kârı, sosyal amaçlara yönlendirerek toplumsal değişim ve fayda yaratmayı hedefleyen “genç sosyal girişimcileri” destekleyecek uluslararası bir proje olan “Know Your Impact” projesine ev sahipliği yaptı.

KUSIF’in “Genç Sosyal Girişimciler için Sosyal Etki Ölçümleme Araçları” başlıklı projesinin tanıtımı Koç Üniversitesi’nin Şişli’de bulunan Kuluçka Merkezi’nde yapıldı. Sosyal girişimciler, uzmanlar, sosyal yatırımcılar ve sosyal girişimciliği destekleyen organizasyonların bir araya geldiği projenin tanıtım toplantısına, KUSIF Yönetici Direktörü Gonca Ongan,  Mikado Kurucusu Serra Titiz, SEV Başkanı Jaan Aps, SVUK CEO’su Jeremy Nicholls, Ashoka Türkiye Eğitim Programı Direktörü Nick McGirl katıldı.

Toplantıda konuşan KUSIF Yönetici Direktörü Gonca Ongan, varlık nedenleri yarattıkları pozitif sosyal değer olan sosyal girişimciliğe, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de gençlerin ilgi gösterdiğini belirtti. İngiltere gibi bazı ülkelerde sosyal girişimciliğin artık ciddi bir sektör olmaya başladığını kaydeden Ongan, “Sosyal girişimcilik kendi ekosistemini, mekanizmalarını oluşturma yolunda. Estonya ve Türkiye gibi ülkelerde ise henüz gelişme aşamasında” dedi.

 

Proje Avrupa’da bir ilki oluşturuyor

Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu’nun “Ölçemediğin hiçbir şeyi iyileştiremezsin” ilkesiyle faaliyet gösterdiğini hatırlatan Gonca Ongan sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünya’nın en büyük sosyal değer ağı Social Value International’ın kurucularından Social Value UK, bu projede danışman ortak olarak yer alıyor. Proje kapsamında oluşturulacak içerik ve yöntemler Social Value International ağıyla uluslararası boyutta yaygınlaştırılacak. Proje ortağımız Estonya Sosyal Girişimcilik Ağı, Estonya’da sosyal girişimcilik hareketinin öncülerinden. Türkiye’den Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı ise sosyal etki alanında çalışan öncü ve örnek bir sosyal girişim. “Genç Sosyal Girişimciler için Sosyal Etki Ölçümleme Araçları” projesiyle, sosyal problemlere sosyal yaratıcılıkla çözüm bulmaya çalışan genç sosyal girişimcilerin yarattıkları etkiyi yönetebilmeleri ve pozitif sosyal etkilerini artırmaları sağlanacak. Bu proje, bu alanda Avrupa’da bir ilk.”

Sosyal girişimci ve eko-sistem geliştiriciler arasında farkındalık yaratacak

“Genç Sosyal Girişimciler için Sosyal Etki Ölçümleme Araçları” başlıklı proje, sosyal girişimciliğin sosyal sorunlara yönelik sürdürülebilir ve güvenilir çözüm modeli olarak güçlendirilmesini amaçlıyor. Proje ayrıca, genç sosyal girişimcilere sosyal etki ölçme konusunda yetkinlikler kazandırarak, toplumda daha da etkili olmalarını sağlamayı hedefliyor. Sosyal girişimciler ve ekosistem geliştiriciler arasında farkındalık yaratacak olan proje, genç sosyal girişimcilerin yararlanacağı anadilde materyaller oluşturulmasını sağlayacak. Bu yolla bilgiye erişim daha da hızlandırılırken, eğitim ve koçluk programlarıyla da sosyal girişimcilerin çeşitli alanlardaki yetkinlikleri daha da artırılacak. İngiltere’nin rehberliğinde Türkiye ve Estonya’dan kuruluşların katılımıyla yürütülen projeyle, Türkiye ve Estonya’da henüz gelişme aşamasında olan sosyal girişimciliğin nasıl hızlandırılabileceğine ilişkin bilgilere de ulaşılmış olacak.

İki yıl boyunca neler yapılacak?

Uluslararası çapta iki yıl boyunca yürütülecek proje kapsamında; “İhtiyaç Analizi Raporu, Sosyal Etki Ölçümleme Çerçevesi, Eğitim Araçları ve Programı (Sosyal Etki Ölçümleme Rehberi), Genç Sosyal Girişimciler için Koçluk, Sosyal Etki Ölçümleme Vakalarında Sosyal Girişimciler için En İyi Uygulamalar, Türkiye ve Estonya’dan 30 genç sosyal girişimciyle 11 eğitimcinin katılacağı Uluslararası Sosyal Etki Ölçümleme Kampı, yine Türkiye ve Estonya’da Sosyal Etki Ölçümleme Çerçevesi ve Sosyal Girişimciler için En İyi Uygulama Örnekleri Konferansları” düzenlenecek.

 

Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF) Hakkında:

KUSIF, Kasım 2012’de eğitim, araştırma ve işbirliği yoluyla sosyal inovasyonu teşvik ederek sosyal etki yaratma amacı ile Koç Üniversitesi’nde kurulmuştur. KUSIF’in sosyal etki yaratmak için ilk fonksiyonu, deneyimsel öğrenmeyi teşvik ederek, ileri düzeyde bilgiye ve önemli ağlara erişimi kolaylaştırarak geleceğin liderleri olan öğrencilere, öğretim görevlilerine ve eğitim çalışanlarına yönelik “Kaynak ve Uygulama Merkezi” olmaktır. KUSIF’in sosyal etki yaratmak üzere bir diğer fonksiyonu ise, sivil toplum kurumları, sosyal girişimciler, iş dünyası ve içinde bulunduğumuz toplum için “Sosyal İnovasyon Kolaylaştırıcısı” olmaktır.

Sosyal etki aktörleri olarak tanımladığımız sosyal girişimcilerin, fon veren kurumların, sivil toplum kuruluşlarının ve sorumlu özel sektörün daha fazla pozitif sosyal etki yaratabilmeleri için KUSIF’in sektörde yaratmaya çalıştığı değişim sosyal etki aktörlerinin sosyal etkilerini ölçümleyebilmeleridir. KUSIF sosyal etki ölçümleme alanında kapasite artıracak, ana dilde kaynak oluşturacak, kaynağa erişimi kolaylaştıracak, bilgi ve beceri geliştirecek projeler yürütmektedir. Bu çerçevede, KUSIF aktivitelerini farklı disiplinlerde faaliyet gösteren ve farklı deneyimlere sahip uzman ve kurumlar ile işbirliğinde gerçekleştirerek sosyal etki çalışmalarında “referans noktası” olmayı hedeflemektedir.

Leave a comment

  • Faydalı
    0.0
  • Açıklayıcı
    0.0