LetsEntrepriseFortheFuture adlı girişimcilik projesi büyük yankı uyandırdı!
Avrupa Birliği Gençlik Değişim Programı kapsamında Romanya, Azerbaycan ve Letonya’ dan gelen 23 genç,  Kocaali İlçesi’ne misafir oldular. Sakarya Genç Girişimciler Topluluğu tarafından yürütülen ‘LetsEntrepriseFortheFuture ’ adlı girişimcilik projesi büyük yankı uyandırdı. YAYGIN EĞİTİM MODELİ Projenin başlamasıyla birlikte gençler atölye çalışmalarıyla girişimcilik üzerine sunumlar gerçekleştirdi.  Katılımcı ülkeler, en iyi girişimci örneklerinden bahsederek  iyi bir lider  [...]
Mobil Çözümlerin Adresi: Kadın Projesi Eğitim Programları
İstanbul Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Mali Destek Programı kapsamında İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğiyle “Mobil Çözümlerin Adresi: Kadın” projesi yürütülmektedir. “Kadın İstihdamı ve Girişimciliğini” teşvik etmek amacıyla yürütülen proje ile mobil ve internet teknolojileri üzerinden iş kurmak veya kuracakları işlerini geliştirmek isteyecek kadınların bilgi ve  [...]
Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Teknik Destek Projesi
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen ve British Council liderliğindeki Konsorsiyum tarafından teknik destek verilen  “Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi” (ETCEP) “Yeniden yazmaya var mısın?” sloganıyla yola çıktı.  Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen proje, okullardaki kız ve erkek çocuklar arasında toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesini yaygınlaştırmayı ve eğitim sisteminde  [...]
Göç ve İltica Alanında Yeni AB Projeler!
AB’nin Afrika’ya yönelik Acil Durum Güven Fonu kapsamında mali olarak desteklenecek ilk dizi projelerin ardından Birlik, şimdi de toplam bütçesi 41.6 milyon Avro olan ve göç [yönetimini] iyileştirmeye odaklanacak altı yeni eylemi uygulamaya sokacak. AB’nin Afrika’ya yönelik Acil Durum Güven Fonu kapsamında mali olarak desteklenecek ilk dizi projelerin ardından Birlik şimdi de toplam bütçesi 41.6  [...]
TaTuTa Projesi ile Gönüllü veya Konuk Olarak Katılabileceğiniz Ekolojik Çiftlik Ziyaretleri
TaTuTa, Buğday Derneği tarafından yürütülen “Ekolojik Çiftliklerde Tarım Turizmi ve Gönüllü Bilgi, Tecrübe Takası” projesinin kısa adıdır. TaTuTa projesinin ana amacı Türkiye’de ekolojik tarımla geçinen çiftçi ailelerine mali, gönüllü işgücü ve/veya bilgi desteği sağlayarak ekolojik tarımı teşvik etmek ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır. WWOOF güven ve takasa dayalı kültürel ve eğitsel deneyimleri teşvik ederek, sürdürülebilir bir küresel toplum  [...]
TET Proje Pazarı için Başvurular Başladı
AR-GE Proje Pazarı vasıtasıyla Elektrik Elektronik ve Bilişim Sektörü’nün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, ihracatının sürdürülebilir kılınması, Üniversite-Sanayi işbirliği kültürünün yaygınlaştırılması amacı ile AR-GE projesi yapmak isteyen sanayi kuruluşlarının temsilcileri, üniversiteler, AR-GE kuruluşları ve teknopark çalışanları ile araştırmacıları bir araya getirerek aralarındaki iletişimi artırmak, AR-GE destek programlarına başvurulmasına destek olmak, sanayii ihtiyaçları ile buluşmaya katkı  [...]
Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu’ndan Sosyal Girişimcilere Destek
Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF), T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’nca yürütülen Erasmus+ Programı kapsamında ve Avrupa Komisyonu’ndan sağlanan hibeyle; Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı, Estonya Sosyal Girişimcilik Ağı (SEV) ve Social Value UK(SVUK) işbirliğiyle sosyal girişimcileri destekleyen uluslararası proje başlattı. Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF), genç sosyal girişimcilere  [...]
Türkiye Eğitim Sisteminde Ayrımcılık Raporu Açıklandı
Tarih Vakfı ve Uluslararası Azınlık Hakları Grubu (MRG) ortaklığında Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle yürütülen “Türkiye’de Eğitim Sisteminde Eşitliğin İzlenmesi” adlı proje kapsamında hazırlanan, “Türkiye Eğitim Sisteminde Renk, Etnik Köken, Dil, Din ve İnanç Temelli Ayrımcılık” raporu kamuoyuyla paylaşıldı. Projenin alan araştırması ve izleme ağı bileşenlerinin derlediği verilere dayanılarak hazırlanan rapor, 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılında  [...]
Erasmus+ 2016-2020 Mesleki Eğitim Hareketliliği Akreditasyon Belgesi için Teklif Çağrısı Yayınlandı
Erasmus+ Mesleki Eğitim Hareketliliği Akreditasyon Belgesi için Teklif Çağrısı yayınlanmıştır.  Kurumunuz Mesleki Eğitim Hareketlik Projelerinde aktif olarak yer almış ve uluslararasılaşma stratejisini geliştirmek istiyorsa Mesleki Eğitim ve Öğretim Hareketliliği Akreditasyon Belgesi’ne başvurabilir. Akreditasyon Belgesi için online başvuru formları Mart 2016’da yayınlanacaktır. Son başvuru tarihi ise 19 Mayıs 2016, 13:00’dür.  (Başvurularda Brüksel saatiyle 12:00 esastır) Erasmus+  [...]